Østre Kirkegård

Østre Kirkegård er beliggende i den østlige del af Holbæk ved Anders Larsensvej. Kirkegården er anlagt i 1924 efter tegninger af havearkitekt E. Bøttiger.

Kirkegårdens areal er ca. 5 ha. På kirkegården findes det gamle Østre Kapel. Dette anvendes ikke længere, idet det blev erstattet af det nye Margrethe-kapel, der ligger på den nye afdeling af Østre Kirkegård. Margrethe-kapellet bruges ved begravelser og bisættelser. Kapellet har plads til ca. 75 personer.

Endvidere er Holbæk krematorium, som er bygget i 2000, beliggende på Østre kirkegård.

Gravstedstyperne på Østre kirkegård kan opdeles i to grupper med eller uden servitutter. Gravstederne i afdelingerne N, S, T, U, V, X, Y, Z, AA, BB-nr.1-64, EE-nr.32-95, GG-nr.18-51, 6 nr.66-132, 7 er alle uden servitutter. Gravstedernes hække er af samme planteart inden for de enkelte afdelinger, men den indvendige beplantning kan etableres efter gravstedsfæsterens eget ønske. Vedligeholdelsen af hækkene varetages af kirkegården.

Gravstederne på afdeling N er specielt forbeholdt katolikker og er ligeledes uden servitutter.

Gravstederne i afdelingerne A, B, D, F, H, I, K, L, P, Q og 4 nr. 1-165 er alle pålagt særlige servitutter. Gravstederne er med forholdsvis høje bag- og sidehække og af samme planteart indenfor de enkelte afdelinger. Gravstedernes indvendige beplantning kan også her etableres efter gravstedsfæsterens eget ønske.

Vedligeholdelse af hækkene varetages af kirkegården.

En del af gravstederne er store familiegrave med op til ca. 10 gravpladser. Ligesom på Skt. Nikolai kirkegård beregnes der 3 m2 til hver gravplads.

Gravstederne i afdeling 4 fra nr. 166-205 har ligeledes særlige servitutter. De er alle østvendte med stedsegrøn baghæk og halv sidehæk. Det øvrige areal er udlagt i græs. Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet. Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning. Gravstederne i afdeling 5 har ingen særlige servitutter. Der er enkelte eller dobbelte gravsteder på henholdsvis 3 m2 og 6m2.

Gravstederne er beplantet med løvfældende bag- og side- hække. Forhækkene er stedsegrønne og lave.

Gravstederne i afdeling 6 fra nr. 1-64 med særlige servitutter er alle dobbelte på 6 m2 med lave stedsegrønne baghække samt mur af marksten. Mellem monumenterne er der plantet stedsegrønne planter, mens det øvrige areal er udlagt i græs. Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.

Gravstederne i afdeling 8 er igen med særlige servitutter. Der er enkelte eller dobbelte gravsteder på henholdsvis 3 m2 og 6 m2. Alle gravene er østvendte og med høje stedsegrønne baghække, mens det resterende areal er udlagt i græs. Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet. Endvidere må der kun plantes vedbend og lignende, der holder sig tæt ved monumentet. Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.

Kistefællesgrave i afdeling 8 - se beskrivelse under "Kistefællesgrave".

Gravstederne i afdeling 9 er med særlige servitutter. Det er alle dobbelte gravsteder på 6 m2 med stedsegrønne baghække. Mellem monumenterne er der plantet lave dværgfyr, mens det øvrige areal er udlagt i græs. Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet. Endvidere må der kun plantes vedbend og lignende, der holder sig tæt ved monumentet.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.

Urnegravsteder
Urnegravstederne er beliggende i særlige afdelinger fordelt på kirkegården. Urnegravstedernes størrelse varierer fra 1 - 2 m2 og større Urnegravstederne på afdelingerne VII, VIII og XI er alle uden servitutter.

Urnegravstederne er med forholdsvis lave stedsegrønne hække, enkelte afdelinger har stenforkanter.

Urnegravstedernes indvendige beplantning kan etableres efter gravstedsfæsterens eget ønske.

Vedligeholdelse af hækkene varetages af kirkegården.

Urnegravstederne i afdeling IX er med særlige servitutter, og har en størrelse af 1½ m2. Urnegravstederne er hesteskoformede med kant af chaussesten og med afstand mellem gravstederne, hvor der er plantet brede stedsegrønne hække.

Urnegravstedernes indvendige beplantning kan etableres efter gravstedsfæsterens eget ønske.

Urnegravstederne i afdeling XII er ligeledes pålagt særlige servitutter. Gravstedernes størrelse er 1½ m2.
Arealet er udlagt i græs med brosten, der indrammer de enkelte gravsteder. På arealet er store fyrretræer. Ved numrene 2-18 og 20-36 er der høje stedsegrønne baghække, som giver mulighed for opretstående monumenter. Urnegravstederne nr. 38-54, beliggende frit i græsset, er beregnet til liggesten og uden beplantning. Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet. Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.

Urnegravstederne i afdeling XIV er ligeledes pålagt særlige servitutter. Gravstedernes størrelse er 1½ m2. Afdelingen er inddelt i 10 kvarterer á 8 gravsteder med gange og indramning af klinker. Gravstederne er anlagt med ensartet lav bundbeplantning i de enkelte kvarterer. Der må kun henlægges afskårne blomster på gravstederne.

Monumenterne skal være ensartede indenfor de enkelte kvarterer, f.eks. alle af natursten.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.

Urnegravstederne i afdeling XVI er med særlige servitutter. Gravstedernes størrelse er 2 m2. Arealet er udlagt i græs med flisebelagte gange.

Monumenterne skal være af samme type i de enkelte rækker.

Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.

Urnegravstederne i afdeling SS fra 1-36 og XII fra nr. 55-70 er med særlige servitutter. Gravstedernes størrelse er 1½ m2. Arealet er udlagt i græs med brosten, der indrammer de enkelte gravsteder.

Der gives her mulighed for at vælge mellem 3 monumenttyper enten opretstående, skråtstillede eller liggende.

Der må kun udplantes årstidens blomster i udskåret bed ved monumentet, ligesom der kun må granpyntes ved monumentet.

Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning.

"BIRKEPLÆNEN"
Urnegravstederne i "Birkeplænen" er med særlige servitutter. Gravstederne er fællesgræsgrave med en størrelse af 1 m2. Arealet er udlagt i græs og inddelt i felter á 1 m2 med markering mellem gravstederne af chaussesten. Der må gerne anbringes en liggesten i græsniveau, liggestenen skal være 40 x 40 x 10 cm af matslebet eller finthugget granit med indhuggede bogstaver. Der må kun anbringes afskårne blomster ved liggestenene. Renholdelse af gravstederne sker ved kirkegårdens foranstaltning og skal betales ved erhvervelse og fornyelse. Urnenedsættelse finder sted med el. uden familie.

ASKEFÆLLESGRAVEN
Den anonyme begravelsesplads for askerER NEDLAGT i 2003. Plænen og monumentet er der stadigvækmen der sættes IKKE længere urner ned.I stedet henvises til Askefællesgravens Afløser på Naturkirkegården. Alle der ønsker gravsted på vore kirkegårdeSkal fysisk ud og vælge et.

KISTEFÆLLESGRAVE
Kistefællesgravene i afdeling 8 er den delvis anonyme begravelsesplads for kister og er pålagt særlige servitutter. Kistefællesgravene udlægges i rækkefølge i græsarealet i størrelser efter ønske, som enkelte eller dobbelte på henholdsvis 3 m2 og 6 m2. Gravstederne kan fornyes udover første fredningsperiode.

Der må gerne anbringes en liggesten 40 x 60 x 10 cm, af matslebet eller fint hugget granit med indhuggede bogstaver og i niveau med græsset.

Der må kun anbringes afskårne blomster ved liggestenen.

Renholdelse af arealet sker ved kirkegårdens foranstaltning og skal betales ved erhvervelse og fornyelse af gravstedet.

http://www.holb-kgd.dk/uploads/images/vandkande.jpg